Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Ciechocinku

W latach 50-tych XX-ego wieku zaczęły powstawać pierwsze kluby pacjentów przy przychodniach i poradniach przeciwcukrzycowych. Grupy osób dotkniętych cukrzycą spotykały się, aby w zespołach lepiej poznawać jej uwarunkowania, zasady leczenia i zapobiegania wielu groźnym powikłaniom. Dziś Stowarzyszenie zrzesza ponad 80 000 członków zarejestrowanych w około 400 kołach terenowych, również w Ciechocinku. Spotkania w Czytelni – Galerii MBP są dla uczestników odskocznią od codziennej rutyny, słychać śmiech, niekiedy muzykę. W miłym towarzystwie zapomina się o smutkach, można uzyskać wsparcie i pomoc. Do tradycji należy już urządzana Wigilia Świąt Bożego Narodzenia, gdzie uczestnicy przynoszą własnoręcznie przyrządzone potrawy, słuchamy i śpiewamy kolędy, a Mikołaj krąży pod drzwiami . W imieniu Prezesa, Zarządu Koła i swoim zapraszamy wszystkich zainteresowanych na nasze spotkania. Myślę,że poczujecie się u Nas dobrze, przy herbatce i zdrowych przekąskach spędzicie mile czas. Widzimy się zawsze w p i e r w s z y  c z w a r t e k każdego miesiąca o godzinie 16.00. ZAPRASZAMY!!

Inicjatorem takich spotkań w Ciechocinku była prezes Zarządu Rejonowego PSD we Włocławku p. Stanisława Wieczorkowska i p. Antoni Ginko, a wszystko to miało miejsce 05 grudnia 2007roku. Na pierwsze, zorganizowane w Ciechocinku przybyło 25 osób, a do zarządu na Prezesa wybrano – Antoniego Ginko / wieloletniego prezesa Koła PSD w Piotrkowie Trybunalskim, ale w danej chwili już mieszkańca Ciechocinka/, vice – prezesem został płk.Maciej Maksymowicz , na sekretarza Koła powołano Mirosława Kwiatkowskiego, a na skarbnika Krystynę Tomaszewską / do chwili obecnej na tym stanowisku/. Początkowo Koło przytulił MOPS, a następnie Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechocinku. Prezes, ze swoim poczuciem humoru, doświadczeniem i siłą przebicia był kołem napędowym zespołu. Za cel nadrzędny przyjął działanie na rzecz poprawy sytuacji prawnej, ekonomicznej, zdrowotnej osób chorych na cukrzycę idziałanie na rzecz promocji zdrowia, a także przeciwdziałanie uzależnieniom wspieranie rozwoju edukacji diabetologicznej wśród chorych, jak i całego społeczeństwa.

W związku z nagłą śmiercią prezesa Antoniego Ginko, w grudniu 2012 r. w wyniku głosowania obowiązki przejął dotychczasowy vice -Mirosław Kwiatkowski, zmiana nastąpiła również na miejscu sekretarza, tę funkcję objęła Danuta Stefańska . Obecnie Koło liczy 34 członków. W większości są to osoby z grupy 50 plus,często z niepełnosprawnościami na skutek chorób towarzyszących cukrzycy.

Prezes ostro ruszył do pracy, kontynuując działania poprzednika, ale także wnosząc wiele ciekawych pomysłów. Nowa siedziba w bibliotece miejskiej sprzyja organizowaniu akcji profilaktycznych typu: badanie słuchu , stopy cukrzycowej czy wzroku. Dużym zainteresowaniem osób spoza Koła, mieszkańców i kuracjuszy, cieszyły się kursy udzielania pierwszej pomocy . Obiecująco układa się współpraca z panią Marzeną Pacholską, specjalistą pielęgniarstwa diabetologicznego Przedsiębiorstwa Uzdrowisko Ciechocinek.Dzięki jej wykładom popartym licznymi prezentacjami i warsztatami, uczymy się zdrowo odżywiać, poznajemy nowinki i ciekawostki dotyczące zapobiegania i leczenia cukrzycy.

Dzięki wsparciu finansowemu otrzymywanemu z Urzędu Miasta zakupujemy fachową literaturę medyczną dotyczącą samej cukrzycy jak i chorób towarzyszących, które to wydawnictwa są udostępniane w bibliotece, mogą z nich korzystać mieszkańcy orazkuracjusze. Raz w roku Koło organizuje wyjazdy na Ogólnopolskie Targi DIABETICA EXPO

w Toruniu. 

Mariola Różańska i Mirosław Kwiatkowski

Redaguje: Jerzy Olszewski tel:721587888 , e-mail jol222@vp.pl
© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl